web analytics
Declarația europeană a mișcării de agricultură susținută de comunitate

În cadrul întâlnirii din Ostrava, participanții au validat Carta Europeană a agriculturii susținute de comunitate, care stipulează următoarele principii ale mișcării de agricultură susținută de comunitate:

- Grijă față de sol, apă, semințe și alte bunuri comune prin practici de agroecologie, așa cum acestea sunt definite în Declarația Nyeleni din 2015;

- Hrana este văzută ca un bun comun și nu ca o marfă;

- Producție la scară umană, adaptată condițiilor și cunoștințelor locale;

- Condiții decente de muncă și un venit demn pentru toți cei implicați în agricultură;

- Respect pentru mediul înconjurător și pentru bunăstarea animalelor;

- Hrană proaspătă, locală, de sezon și diversă, care să devină accesibilă tuturor;

- Dezvoltare comunitară prin relații directe și pe termen lung, însoțite de împărțirea responsabilităților, a riscurilor și a recompenselor;

- Participare activă bazată pe încredere, înțelegere, respect, transparență și cooperare;

- Sprijin reciproc și solidaritate transfrontaliere.

Textul integral al Cartei poate fi consultat la link-ul http://urgenci.net/wp-content/uploads/2016/09/European-CSA-Declaration_final-1.pdf.