web analytics
Întâlnire de management, Timișoara, 21-23 noiembrie 2016

În perioada 21-23 noiembrie s-a organizat la Timișoara ultima întâlnire de management din cadrul proiectului Be part of CSA!. La întâlnire au participat reprezentanți ai celor 4 parteneri din România, Franța, Cehia și Ungaria, precum și trei reprezentanți ai unor organizații din Italia, Polonia și Germania, interesați să afle mai multe informații despre derularea proiectului și rezultatele obținute.

Rolul întâlnirii a fost de a analiza rezultatele și impactul proiectului, dar și de a identifica modalități noi de cooperare regională în vederea promovării agriculturii susținute de comunitate.

Alături de rezultatele proiectului (programul de training, instrumentele de promovare – broșura și filmul Be part of CSA!), impactul proiectului a fost unul mai larg, consolidând mișcarea de agricultură susținută de comunitate în cele 4 țări europene implicate în proiect. Schimburile de practici între consumatori și producători, creșterea capacității de gestionare la nivel local, creșterea încrederii în modele alternative de dezvoltare au fost elemente pozitive amintite de participanți.

Principalele rezultate care au fost obținute în cadrul proiectului:
- Dezvoltarea unui program de training pentru producători și consumatori interesați de inițierea și consolidarea parteneriatelor ASAT (programul este modular, format din 4 module diferite, ce corespund diferitelor categorii de grup țintă);
- Pilotarea programului de training și facilitarea participării la acesta pentru un număr de 80 de persoane (în România);
- Dezvoltarea unor instrumente de comunicare și informare: broșura și filmul Be part of CSA!;
- Organizarea unor schimburi de experiență în Ungaria, Cehia, Franța și România;
- Promovarea la nivel național și internațional a agriculturii susținute de comunitate.

În cadrul întâlnirii s-a organizat o vizită la locul de distribuție ASAT din Timișoara precum și la Reciproc Cafe, întreprindere socială care comercializează produse de la mici producători și din economia socială.