web analytics
A doua sesiunea a training-ului Be part of CSA a fost organizată la Timișoara!

În data de 28.11.2015 a fost organizată a doua sesiune de training prevăzută în cadrul proiectului Be part of CSA! Tematica sesiunii a avut în vedere inițierea parteneriatelor ASAT, specifice agriculturii susținute de comunitate.

Principalele subiecte care au fost abordate cu această ocazie au fost:

- profilul consumatorilor interesați de a fi parte din inițiative specifice agriculturii susținute de comunitate;

- profilul producătorilor participanți la dezvoltarea unui lanț alimentar alternativ;

- instrumente specifice de planificare și management folosite în sistemul ASAT: contract, Charta ASAT, buget participativ, plan de prezentare a culturilor.

Participanții au considerat că principala caracteristică a consumatorilor implicați în inițiative gen ASAT este nivelul de informare și conștientizare a acestora cu privire la importanța unei alimentații sănătoase, dar și a unei economii locale.

În ceea ce privește producătorii implicați în inițiative de gen ASAT, aceștia ar trebui să se caracterizeze prin pasiunea cu care cultivă hrana, dar și prin transparență și onestitate, caracteristici definitorii pentru a putea construi relații de încredere.

Participanții la training au avut oportunitatea de a lua parte la întâlniri de planificare a parteneriatelor ASAT din Timișoara pentru anul 2016, având ocazia să întâlnească producătorii și consumatorii participanți la aceste întâlniri.